MIRPOL docenia Twoje zainteresowanie swoimi produktami i serwisem internetowym. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości lub w części bez zgody firmy MIRPOL jest zabronione. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych firmy MIRPOL, podlegają ochronie na mocy praw autorskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone. Ponadto niektóre strony internetowe firmy MIRPOL zawierają zdjęcia podlegające prawom autorskim osób trzecich.

INFORMACJE O PRODUKTACH

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego MIRPOL opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. MIRPOL zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych parametrach technicznych, kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach produktów, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. MIRPOL nie odpowiada za błędy typograficzne.

Niniejsza strona internetowa została opracowana z największą starannością. Mimo to nie jest możliwe zagwarantowanie poprawności i dokładności zawartych na niej informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej strony internetowej, chyba że zostały one spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo firmy MIRPOL.

ZMIANY WARUNKÓW I ZASTRZEŻEŃ

MIRPOL zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. MIRPOL zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Z uwagi na obowiązek prawny jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa, że Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową służącą pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich drogą elektroniczną, tzw. Platformę ODR (Online Dispute Resolution). Platformę ODR można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasz adres poczty elektronicznej to mirpol@mirpol.eu Zaznaczamy, że obowiązek przekazania Państwu niniejszej informacji spoczywa na nas niezależnie od uczestnictwa w jakimkolwiek pozasądowym postępowaniu w celu rozwiązania sporu.

Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies